Hizmetler

Pre-Formülasyon

 • Orijinal ürün ve etkin maddenin karakterizasyonu
 • Etkin maddenin yardımcı maddeler ile geçimlilik çalışmaları
 • Risk değerlendirmesi.

Lab. Ölçekli Çalışmalar

 • Proses seçimi
 • Laboratuvar ölçekli üretim prosesi geliştirmesi
 • Final formül onayı
 • Stabilite

Pilot Ölçekli Çalışmalar

 • Ölçek artırma üretimi
 • Pilot ölçekli üretim prosesinin geliştirilmesi
 • Pilot seri deneme üretimi
 • Pilot seri üretimi
 • Pilot seri stabilite çalışmaları

Biyoeşdeğerlik

 • Pilot biyoeşdeğerlik çalışması
 • Pivotal Biyoeşdeğerlik çalışması
 • Etkin maddenin yardımcı maddeler ile geçimlilik çalışmaları
 • Risk değerlendirmesi

Ruhsatlandırma

 • Otoriteye sunum için dosyaların hazırlanması
 • Sağlık otoritesine başvuru ve otorite inceleme ve değerlendime sürecinin takibi
 • Etkin maddenin yardımcı maddeler ile geçimlilik çalışmaları

Tedarik Zinciri

 • Uygun tedarikçi belirlenmesi
 • En verimli ve ekonomik ulaşım araçlarının seçimi
 • İthalat süreci yönetimi
 • Gümrük süreci yönetimi
 • Zamanında teslimat