Kurumsal

Kurumsal

Amacımız, teknik uzmanlığımızı pazar deneyimimiz ile birleştirerek değer katılmış ürünler geliştirmek ve ruhsatlandırmaktır.

Bu doğrultuda Mart 2013’te Formülasyon Laboratuvarı , Analitik Geliştirme ve Validasyon Laboratuvarı ve ofis alanları ile bir arada Ar-Ge laboratuvarlarımız kurulmuş ve hizmete açılmıştır.

2015 yılında Teknopark İstanbul yerleşkesine taşınmıştır. Bugüne kadar Ardi Farma, deneyimli ekibi ile birlikte 120’den fazla projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Misyon

Dünyadaki ve Türkiye’deki hasta ihtiyaçlarını, tedavi trendlerini ve pazarı izleyerek doğru zamanda, doğru ürünleri geliştirmek, bu ürünleri doğru işbirlikleri ile pazara vermek ve tüm paydaşlara değer sunmak.

Vizyon

Vizyonumuz Türk ilaç sektörünün en dikkat çekici ürün portföylerinden birine sahip bir ilaç Ar&Ge şirketi ve yurtdışı regüle pazarlar için kilit bir know-how ihracat şirketi olmak.

Kalite Politikası

Ardi Farma İlaç Deney Laboratuvarı olarak,

  • Sektörün ihtiyaç duyduğu deneyleri; iyi bir mesleki yaklaşım esas alınarak, uygun metotların ön gördüğü şartları sağlayarak, hatasız ve güvenilir olarak yapmayı,

  • Deney hizmetlerini, uluslararası, ulusal ve bölgesel standartlara uygun bir şekilde piyasa ihtiyaçlarının hep bir adım ilerisinde yerine getirmeyi,

  • TS EN ISO 17025 Standardına uygun oluşturmuş kalite yönetim sistemini ve laboratuvar alt yapısını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi,

  • Tüm hizmetlerimizi, TS EN ISO 17025 Standardı kapsamında dokümante edilmiş prosedürleri anlamış, uygulayabilen ve eğitimli-nitelikli personelle gerçekleştirmeyi,

  • Müşteri memnuniyetini artırarak, müşteri şikayetlerini ve laboratuvar hatalarını en aza indirmek için; standardın gereksinimlerine göre sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Deney hizmetlerini, bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkesinde yürütmeyi, taahhüt ederiz.

Genel Müdür