Hızlı fiyat erozyonları, yüksek rekabet ve tedavilerde yüksek teknolojili ve alt yapı gerektiren terapötik alanlara yönelim sebebiyle jenerik firmalar için piyasada varlık göstermek gitgide daha zorlaşmaktadır. Bu sebeple, jenerik firmalar için dinamik bir portföye sahip olmak görünür bir avantaj sağlamaktadır. Jenerik ilaçların geliştirilmesi orijinal ürünlere nazaran çok daha düşük bütçler gerektirse de, kısıtlı kaynaklar söz konusu olduğunda doğru ürüne Ar-Ge yatırımı yapmak önemlidir.

Ardi Farma İlaç, partnerlerine doğru ürünü, doğru zamanda ve doğru ekiple hayata geçirip, fark yaratan stratejiler oluşturulması konusunda destek sağlar.

Jenerik İlaçlarda Fiyat

INN tehdidi.
Sabit kur uygulaması.
Güncel kur oynamaları ve dışa bağımlılık

Güncellenen Regülasyonlar

Değişen ruhsatlandırma yönetmeliklerine bağlı olarak artan yatırım ihtiyacı ve ürün geliştirme süreleri.

Hızla Değişen Yeni Tedavi Trendleri

İleri teknoloji gerektiren orijinal ürünlerin tedavi trendlerini değiştirmesi, biyoteknolojik ilaçların tehdidi.

Patent Savaşları

Patenti biten ürün sayısının azalması.
Evergreen patentler.
Artan patent Sayısı

Yüksek Rekabet

Artan pazarlama yatırımı ihtiyacına karşın azalan karlılık.
Ruhsat başvurularında kısıtlama